Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 19: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý IV năm 2021


15/09/2021 121 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 19: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý IV năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1HVxsDV6iM_C2OODB9W-Sy-ClsnT_8hHl/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu