liên hệ

Công ty Cổ phần 397 - Tổng công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng

  • Địa chỉ trụ sở chính : Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại : 02032211329
  • Fax : 02033871299
  • Email : Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh