liên hệ

Công ty Cổ phần 397 - Tổng công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng

  • Địa chỉ trụ sở chính : Số 251, Khu Vĩnh Tuy II , phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
  • Điện thoại : 02032211392
  • Fax : 02033871299
  • Email : Số 251, Khu Vĩnh Tuy II , phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.