Đơn vị thành viên

Các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc Phòng

1. Công ty 35 - Chi nhánh TCT Đông Bắc
35 COMPANY - DONG BAC CORPORATION BRANCH
Địa chỉ: Phường Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại - Fax: 02033.861237
2. Công ty 45 - Chi nhánh TCT Đông Bắc
45 COMPANY - DONG BAC CORPORATION BRANCH
Địa chỉ: Đông Rì - Thanh Sơn - Huyện Sơn Động - Bắc Giang
Điện thoại: 0240.6296080 - Fax: 0240.3588049
3. Công ty 91 - Chi nhánh TCT Đông Bắc
91 COMPANY - DONG BAC CORPORATION BRANCH
Địa chỉ: Phường Mạo Khê - TX. Đông Triều - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.2211645 - Fax: 02033.871438
4. Công ty 790 - Chi nhánh TCT Đông Bắc
790 COMPANY - DONG BAC CORPORATION BRANCH
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại - Fax: 02033.865076
5. Công ty Khe Sim - Chi nhánh TCT Đông Bắc
KHE SIM COMPANY - DONG BAC CORPORATION BRANCH
Địa chỉ: Phường Quang Hanh - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.2221916 - Fax: 02033.3860154
6. Công ty Khai thác Khoảng sản - Chi nhánh TCT Đông Bắc
MINERALS MINING COMPANY - DONG BAC CORPORATION BRANCH
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3863742 - Fax: 02033.3711057
7. Công ty XD Công nghiệp mỏ - Chi nhánh TCT Đông Bắc

MINING INDUSTRY CONSTRUCTION COMPANY DONG BAC CORPORATION BRANCH
Địa chỉ: Phường Cẩm Phú - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3711271 - Fax: 02033.3711266
8. Công ty Cảng 
- Chi nhánh TCT Đông Bắc
PORT COMPANY DONG BAC CORPORATION BRANCH
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3865088 - Fax: 02033.3865160
9. Công ty Kinh doanh than Đông Bắc Miền Nam 
- Chi nhánh TCT Đông Bắc
SOUTH EAST COAL TRADING COMPANY DONG BAC CORPORATION BRANCH
Địa chỉ: Số 39 đường 37 - Khu nhà ở Đông Nam - Khu phố 5 - Phường Hiệp Bình Phước - Q.Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.62805885 - Fax: 08.62805905
10. Công ty Cổ phần 397
397 
JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Phường Yên Thọ - TX. Đông Triều - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.211329 - Fax: 02033.871299
11. Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc
NORTH - EASTERN COAL PROCESSING TRADING AND TRANSPORT 
JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.2211455 - Fax: 02033.3865732
12. Công ty CP Than Sông Hồng
SONG HONG COAL JOINSTOCK COMPANY 
Địa chỉ: Số 20 - Đường Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04.37344622 - Fax: 04.37344617
13. Trung tâm Giám định
PRODUCT INSPECTION CENTRE
Địa chỉ: Phường Cẩm Thuỷ - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3938118 - Fax: 02033.3935791
14. Trung tâm Quản lý Đường vận tải Mỏ
CENTER FOR 
MANAGEMENT OF MINE TRASPORTATION LINES - DONG BAC CORPORATION BRANCH
Địa chỉ: Phường Quang Hanh - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.6270216 - Fax: 02033.3869138