THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN GÓI THẦU: LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH PHƯƠNG ÁN CÁI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KTLT VỈA 9A, 9B CÁNH NAM KHU ĐỒI SẮN CÔNG TY CỔ PHẦN 397 - TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC


10/07/2019 1043 lượt xem

Thông báo kết quả chỉ định gói thầu: lập báo cáo hoàn thành Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án KTLT vỉa 9a, 9b cánh Nam khu Đồi Sắn Công ty Cổ phần 397 - Tổng công ty Đông Bắc

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1MO8cm8WT3NXslzyRN71Ttfl1gSCGt116/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/129wzkoNi5UqBPEL9YqKw2ewugMcCAtto/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu