Cơ cấu tổ chức

 

Ban Giám đốc

Stt Họ và Tên  Chức năng  Ảnh
 1 Đại tá Đỗ Đình Kỳ  Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bí thư 
 2 Đại tá Kiều Văn Sính Giám đốc
3 Thượng tá Phạm Xuân Huyến  Phó Giám đốc
  4  Thượng tá Phan Đức Trung  Phó Giám đốc
5  Trung tá Trần Văn Kiên   Phó Giám đốc  

Phòng Chính trị

6 Trung tá Nguyễn Trường Giang 

Trưởng phòng

7 Đại úy Nguyễn Quốc Pháp  Phó trưởng phòng

Văn phòng

8

Thiếu tá Đào Vũ Thành Trung Chánh Văn phòng
9 Trung tá Vũ Đức Giang  Phó Chánh Văn phòng
10 Nguyễn Đình Mạnh Phó Chánh văn phòng

Phòng kế hoạch 

11 Thiếu tá Phan Nhật Tùng Trưởng phòng

Phòng tài chính kế toán 

12 Thiếu tá Nguyễn Đình Thuận Trưởng phòng 
13 Đại úy  QNCN Đoàn Trung Kiên Phó Trưởng phòng

Phòng Kỹ thuật an toàn 

14 Trung tá Đặng Văn Toàn  Trưởng phòng
15 Trung tá QNCN Nguyễn Văn Sáng Phó Trưởng phòng
16 Thiếu tá QNCN Lưu Đức Lương Phó Trưởng phong
17 Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Thuận Phó Trưởng phòng  

Phòng đầu tư và xây dựng 

18 Nguyễn Hữu Toán Trưởng phòng
19 Đại úy QNCN Nguyễn Đình Thắng Phó Trưởng phòng

Phòng Tổ chức lao động

20 Trung tá Trần Tiến Trung  Trưởng phòng
21 Thiếu tá Phạm Xuân Thuỷ Phó Trưởng phòng

Phòng cơ điện vận tải 

22 Trung tá Vũ Văn Kiệm Trưởng phòng

 

Ban kiểm soát

23 Thiếu tá Bùi Quang Hưng Trưởng ban

Công Trường Khai thác lộ thiên thiên

24 Trung tá Nguyễn Quy Liên Quản đốc
25 Thượng tá QNCN Nguyễn Văn Tương Phó quản đốc
26 Phạm Trung Kiên  Phó quản đốc
27 Trung tá Trần Tuấn Anh Phó quản đốc
28 Mạc Văn Cương Phó quản đốc
29 Nguyễn Trung Hòa  Phó quản đốc

KHỐI CÔNG TRƯỜNG PHÂN XƯỞNG

30 Trung tá Nguyễn Cảnh Dương Quản đốc
31 Thiếu tá QNCN Bùi Bá Thượng Phó quản đốc
32 Thiếu tá QNCN Lương Văn Khánh  Phó quản đốc
33 Nguyễn Duy Tuấn Phó quản đốc

KHỐI PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI TIÊU THỤ

34 Trung tá Hoàng Hữu Kiên Quản đốc
35 Trung tá Hoàng Hữu Mười  Phó quản đốc
36 Thượng uý QNCN Nguyễn Đình Lục  Phó quản đốc
37 Trung tá Nguyễn Văn Chính Phó quản đốc
38 Trương Trọng Nghĩa Phó quản đốc

Đội bảo vệ 

39 Thiếu QNCN Nguyễn Văn Tùng Đội trưởng 
40 Trung tá Trịnh Ninh Dâng Đội phó
41 Đại uý QNCN Nguyễn Văn Quang Đội phó
42 Đại uý QNCN Nguyễn Văn Sơn Đội phó