QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: THUÊ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC CHO CÁN BỘ , CSTĐ CÔNG TY CỔ PHẦN 397 ĐI THĂM QUAN HÈ NĂM 2019


11/07/2019 1074 lượt xem

Quyết định về việc phê huyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho cán bộ, CSTĐ công ty Cổ phần 397 đi thăm quan hè năm 2019

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1NJZKNfWzWfTxVzqPyn_K6i1qaSYLfyQ-/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu