Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 15: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý III năm 2022


17/06/2022 116 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 15: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý III năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1wxATM9soRzBJo9LyzixkzXaPDyDe9X2O/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu