Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 15: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất quý III năm 2021


17/06/2021 114 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 15: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất quý III năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1FAMN5Fhv873iqwMgqcFQMBHbnw3aiil6/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu