Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 14: Mua sắm vật tư, hàng hóa các loại phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2021


16/06/2021 160 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 14: Mua sắm vật tư, hàng hóa các loại phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1g-unywhl_x5syvHtkRnqIwbgJoYUn4dr/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu