Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 13: Mua sắm vật tư ống HDPE và phụ kiện nhựa phục vụ bơm nước moong


06/11/2020 70 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 13: Mua sắm vật tư ống HDPE và phụ kiện nhựa phục vụ bơm nước moong

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1U9jl75AfIV-EA2ZLMRGP2JGOiBxc7DNs/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu