Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 11: Mua sắm vật tư lắp đặt đường nước phun sương dập bụi, nước sinh hoạt mỏ Nam Tràng Bạch


19/04/2022 104 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 11: Mua sắm vật tư lắp đặt đường nước phun sương dập bụi, nước sinh hoạt mỏ Nam Tràng Bạch

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1pAzs2kJxKrN6xSZzTnRmXf48Kr_K8ZZi/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu