Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 05: Mua sắm ắc quy, dung dịch axit phục vụ sản xuất năm 2021


25/02/2021 112 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 05: Mua sắm ắc quy, dung dịch axit phục vụ sản xuất năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1nOWW3NRC7toC2c2Ym7Pu9m8U_xcnsoZr/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu