Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua trang thiết bị bảo hộ lao động năm 2022


04/05/2022 96 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua trang thiết bị bảo hộ lao động năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1qoDz0_6bVlyiEtu7S-tYbmxH0KIRRSQ6/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu