Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Mua trang phục dân quân tự vệ năm 2022


17/11/2022 86 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Mua trang phục dân quân tự vệ năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1--SG3BfziSsRPyclLr2oVfUbFxZLhUQG/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu