Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị máy photocopy, máy in A0, in sổ, mẫu phục vụ sản xuất năm 2021


05/01/2021 138 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị máy photocopy, máy in A0, in sổ, mẫu phục vụ sản xuất năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1f51_AiDtZTyEaqFk7styftnUM98AoE68/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu