Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua quần áo bảo hộ lao động năm 2022


28/06/2022 60 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua quần áo bảo hộ lao động năm 2022

Chi tiết truy cập: https://drive.google.com/file/d/1-3aOZms53OL8SNOPISeMmE58EcaaffcZ/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu