Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua áo bông năm 2020


06/11/2020 95 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua áo bông năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1DOBNnIcAnMQLOJIBxDM62592F36dOEj_/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu