Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: May đo quân trang phục vụ cho cán bộ Sĩ quan, QNCN năm 2021


06/04/2021 81 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: May đo quân trang phục vụ cho cán bộ Sĩ quan, QNCN năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1csEYCUj1Wn9JOBqKAdYWri84MZZfwOHf/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu