Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Đào tạo bồi dưỡng nghề Lái xe mỏ năm 2021


14/07/2021 115 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Đào tạo bồi dưỡng nghề Lái xe mỏ năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1R1uBXmzgkluKKrn-u3NscmCjTgVwXO7r/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu