Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu bổ sung: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất tháng 9 năm 2021


13/09/2021 91 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu bổ sung: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất tháng 9 năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1aErc05P2EIUZFPFX2YiQOIpUBEkPL858/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu