Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu bổ sung: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất tháng 6 năm 2021


04/06/2021 172 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu bổ sung: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất tháng 6 năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1ilfRUp3ri7juFU-RwLF33Nkx2hbhOhuT/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu