Thông báo về việc gia hạn phát hành bản yêu cầu báo giá và thời điểm đóng thầu Gói thầu số 21: Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị CAT phục vụ sản xuất


08/11/2022 95 lượt xem

Thông báo về việc gia hạn phát hành bản yêu cầu báo giá và thời điểm đóng thầu Gói thầu số 21: Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị CAT phục vụ sản xuất

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1oygWTuHmh389ML-4-phF9UHE_HanVHq2/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu