Thông báo về việc gia hạn phát hành bản yêu cầu báo giá và thời điểm đóng thầu gói thầu số 13: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2021


17/06/2021 120 lượt xem

Thông báo về việc gia hạn phát hành bản yêu cầu báo giá và thời điểm đóng thầu gói thầu số 13: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1r3_qlYtAPACAVvuYZma2jmoMEa629Qw1/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu