Thông báo kết quả trúng thầu gói thầu Lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cắm mốc giới giao đất tại thực địa đợt 1, đợt 4


30/09/2019 1014 lượt xem

Thông báo kết quả trúng thầu gói thầu Lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cắm mốc giới giao đất tại thực địa đợt 1, đợt 4

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1j1PfsyhPjkgl9RKgBTijU29QYheFb74X/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu