Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho đối tượng 1 đi thăm quan, du lịch năm 2022


20/07/2022 110 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho đối tượng 1 đi thăm quan, du lịch năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1NsiUSZTSffhrRxtrYzSD0FIt9diHCin0/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu