Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp năm 2021


30/03/2021 93 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi  tiết:

https://drive.google.com/file/d/1xXH2B1B7GRiWRzvEPnN_BM3oWwOUzcIj/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu