Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị máy photocopy, máy in A0, in sổ, mẫu phục vụ sản xuất năm 2021


04/02/2021 153 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị máy photocopy, máy in A0, in sổ, mẫu phục vụ sản xuất năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1PqtGaKz2GPlwNv9bjsB8jhVY7pQ9sDWk/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu