Thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Trồng cây xanh khu vực SCN +22; dọc tuyến đường vận tải và các bãi thải, trồng cây bản địa Lim Lát


15/08/2022 123 lượt xem

Thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Trồng cây xanh khu vực SCN +22; dọc tuyến đường vận tải và các bãi thải, trồng cây bản địa Lim Lát

Chi tiết truy cập link https://drive.google.com/file/d/1A53lsie93Mbn8-kZD8MN1PRPX4jorFDN/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu