Thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 17: Mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu mỡ nhờn phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị CAT 6 tháng cuối năm 2022


30/06/2022 113 lượt xem

Thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 17: Mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu mỡ nhờn phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị CAT 6 tháng cuối năm 2022

Chi tiết vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/15EqtzF6KSnQKSsZB0Pn2HU-MdEo2RuGB/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu