Thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 16: Mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu mỡ nhờn phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị CAT 6 tháng cuối năm 2021


29/06/2021 112 lượt xem

Thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 16: Mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu mỡ nhờn phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị CAT 6 tháng cuối năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1WE2Zh0tvHFFjnzikEMEKzfcV5IzVpshM/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu