Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chỉnh chuẩn cân ô tô điện tử 150 tấn


24/06/2020 112 lượt xem

Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chỉnh chuẩn cân ô tô điện tử 150 tấn

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1psBoDmGNDAuEGUICHLt8l6u4krSwiRLn/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu