Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc, vật tư y tế năm 2020


09/10/2020 74 lượt xem

Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc, vật tư y tế năm 2020

Vui lòng truy cập link để bết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/17A2bd9HSA-cVDY9fS3ybkxPZRpRmXC0h/view?usp=sharing

 


Danh mục : Hồ sơ thầu