Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho CNVC, NLĐ Công ty Cổ phần 397 đi thăm quan nghỉ mát hè năm 2020


29/06/2020 111 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho CNVC, NLĐ Công ty Cổ phần 397 đi thăm quan nghỉ mát hè năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1SlkSuMg5CJ-da4iv90tpqgS_IdJD6gSk/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu