Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp năm 2021


30/03/2021 85 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1badzhyV93D_PuHIeADsc4i7xQwcVqhBc/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu