Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý III năm 2021


29/06/2021 106 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý III năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1I8JVeU5Rrzp3wUO-P_rY0CWc7Glosb2q/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu