Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ kiểm định và kiểm định, hiệu chỉnh chuẩn ô tô điện tử 150 tấn


29/06/2020 100 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ kiểm định và kiểm định, hiệu chỉnh chuẩn ô tô điện tử 150 tấn

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1w_9Ikt3_H-4HMFunSoNS6aXO-HTSHz9W/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu