Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 16: Mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu mỡ nhờn phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị CAT 6 tháng cuối năm 2021


29/06/2021 108 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 16: Mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu mỡ nhờn phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị CAT 6 tháng cuối năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/17FZuR9quoWuMnC0p-HMoPss8HSArk_oc/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu