Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Mua hoá chất, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh năm 2022


18/03/2022 118 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Mua hoá chất, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1VVBjaZiH6jNWbsTUIvrBa5f-y-Fk6X_P/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu