Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho Đối tượng 2 đi thăm quan, du lịch năm 2022


01/07/2022 112 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho Đối tượng 2 đi thăm quan, du lịch năm 2022

Chi tiết vui lòng truy cập đường link: https://drive.google.com/file/d/1hWS30-AeoWjwK-Vqwhk8D9ZgqryY_SNb/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu