Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho cán bộ, Chiến sĩ thi đua năm 2019 thi thăm quan du lịch đợt 2 năm 2020


23/10/2020 97 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhà cung cấp dịch vụ tổ chức cho cán bộ, Chiến sĩ thi đua năm 2019 thi thăm quan du lịch đợt 2 năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/187tUf5AD56onxVuW8JGP7oeWxeLakgLb/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu