Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công các công trình ứng phó sự cố thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2021


24/02/2021 125 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công các công trình ứng phó sự cố thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1Zi-6gLW3p6YQCPSJBXrRnTwronUJL5FN/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu