Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07: Mua sắm Bạt che bãi than, kho than, xe chở than khu vực mỏ Nam Tràng Bạch phục vụ Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022


22/02/2022 107 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07: Mua sắm Bạt che bãi than, kho than, xe chở than khu vực mỏ Nam Tràng Bạch phục vụ Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/164jKM2Kgbp-eH0eDNC8bQZ_e1ITzC5va/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu