Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đồ dùng, công cụ dụng cụ phục vụ công tác Văn phòng năm 2021


21/07/2021 70 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đồ dùng, công cụ dụng cụ phục vụ công tác Văn phòng năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/12CaiIuXyH9fEx_ZQE46gOPUZ8m5MgiwA/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu