Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua cây trồng, phân bón, dụng cụ phục vụ trồng cây xanh tại khu vực Đê chắn chân bãi thải ngoài Nam + 60 khu II và sườn Tây bãi thải ngoài Nam + 60 khu II


02/10/2020 282 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua cây trồng, phân bón, dụng cụ phục vụ trồng cây xanh tại khu vực Đê chắn chân bãi thải ngoài Nam + 60 khu II và sườn Tây bãi thải ngoài Nam + 60 khu II

Vui lòng tru cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1IzCRpIdWJtzwT2v9nQTClLlluOYhhSp8/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu