Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua áo bông và xà phòng BHLĐ năm 2019


29/11/2019 822 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua áo bông và xà phòng BHLĐ năm 2019

vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1DMzz5QPBDSlZfyZvp5FtrmaI0oHKuzEc/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu