Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần 397


25/08/2020 120 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần 397

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1zu8GGA-oPUQJAjPEBHYvMqR-L-W1CMNy/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu