Quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu số 13: Mua sắm vật tư ống HDPE và phụ kiện nhựa phục vụ bơm nước moong


06/11/2020 75 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu số 13: Mua sắm vật tư ống HDPE và phụ kiện nhựa phục vụ bơm nước moong

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1Fn3HHkU8go_b2tzr3LjGCOOgb4bV9pNT/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu