Quyết định về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua trang thiết bị bảo hộ lao động năm 2022


04/05/2022 88 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua trang thiết bị bảo hộ lao động năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1K_dllg4IxEHM3I4HUNt-2cyaXVXvC7Tk/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu