Quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị máy photocopy, máy in A0, in sổ, mẫu phục vụ sản xuất năm 2021


05/01/2021 132 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị máy photocopy, máy in A0, in sổ, mẫu phục vụ sản xuất năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1zip2EziVL1QQl8YYBFuv_4LFUrv2s6fg/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu