Quyết định về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua áo bông năm 2020


06/11/2020 72 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua áo bông năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1h5sEvskWc_nbG0YTqYLer-1QldBbDRt2/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu